امور خیریه کریم باقری

امور خیریه کریم باقری

نیکوکاری و کمک رساندن به دیگران به صورت فطری در ذات همه ی ما وجود دارد و چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. و همواره انسان ها هر چند کوچک در تلاش هستند که به نوعی به همدیگر کمک کنند. در دنیای ما که بلا و مشکلات بر سر بشریت سایه انداخته است این همدلی ها کمتر به چشم می خورد. ولی با این حال هنوز هستند افرادی که مدام در فکر یاری رساندن به هم نوع خود باشند. حال این کمک ها می تواند مالی باشد یا غیر مالی. در این بین افرادی بودند یا بهتر بگوییم هستند افرادی که از وضع مالی خوبی برخودار بودند و انجام کار خیر را از یاد نبردند.

به افرادی که از لحاظ مالی عده ای از افراد نیازمند که از وضع مالی خوبی برخودار نیستند را تحت حمایت خود قرار می دهند خیّر گفته می شود. حمایتی مانند پرداخت قسط های عقب افتاده، پرداخت اجاره خانه، پرداخت هزینه های درمانی و دیگر کمک های خداپسندانه که خیرین متقبل می شوند. بنیاد نیکوکاری در واقع محلی برای جمع شدن خیرین جهت همکاری با یکدیگر برای یاری رساندن به افراد نیازمند است.

در صورت تمایل به مشارکت در امور خیریه مرتبط با مدیریت برنامه های کریم باقر از طریق فرم تماس در ارتباط باشید.